10.000 Dekar Tarım Arazisi Pivot Sulama ile Sulanıyor!

No Comments

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üreterek, bölge çiftçilerini eğitmek için kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM); ülkenin bitkisel üretimini artırmak, ürün kalitesini, çeşitlendirmek, ürün verimini yükseltmek ve çiftçilerimizi modern sulama ile tanıştırarak tarımsal sulamada tasarruf sağlamak adına 10.000 dekarlık tarım arazisinin sulanması için yaptıkları ihalede, Dünya’nin lider pivot sulama sistemi üreticisi Valley’i seçti.

Muğla, Ankara, Malatya ve Sivas illerine bağlı TİGEM çiftliklerinde kurulan, mısır, buğday, patates ve yem bitkileri yetiştirilmesi için kullanılacak pivot sulama sistemi, TİGEM’e enerji ve su tasarrufu sağlayacak.

Kaynak olarak yeraltı sularını kullanan pivot sulama sistemi, betonarme bir platformun üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket ederken, pivot sulama sistemi ayrıca gübreleme ve ilaçlamayı da aynı anda yapabilmektedir. Uzaktan kontrollü ve programlanabilir sulama zamanı özellikleriyle, İnsan gücü olmadan, farklı noktalarda ki arazileri, tek seferde sulayabilmekte ve sulama operasyonu tek noktadan kontrol etme imkanı sağlamaktadır.

TİGEM’in Polatlı ve Sivas gibi eğimli tarım arazilerinde bile üstün performans ile çalışan Valley marka pivot sulama sistemi sayesinde, TİGEM sudan ve enerjiden tasarruf sağlayacağını öngörmektedir.

Jain Sulama Sistemleri’nin kontrolünde kurulan, 33 adet pivot sulama sistemi, 5 ay gibi kısa bir sürede teslim edilmiş ve sonrasında 100 kişilik TİGEM personeline 3 gün süren eğitimler ile sistemin fonksiyonel ve zamana göre programlanabilir uzaktan kontrolünü sağlayan PRO2 paneli hakkında teknik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

Büyük arazilerin sulanması için Valley pivot sulama sistemlerinin rakipsiz olduğunu söyleyen Jain Sulama  Genel Müdür Yardımcısı Can Adamoğlu, “Bu makinalarla 150 dekar üzerinde ki araziler için yapılan ilk yatırımın maliyeti, diğer modern sulama sistemlerine kıyasla hemen hemen eşit. Türkiye’de ki bir çok büyük çaplı işletmede sulama için tercih edilen bir sistem ayrıca 30 yıla kadar kullanılabilmesi büyük bir avantaj sağlamaktadır. “dedi. Adamoğlu, Çukurova ve Konya ovalarında ki büyük  ve uygun arazi yapısı ile beraber, yatay hareket edebilen Linear Pivot sistemin önümüzdeki yıllar da taleplerinin artacağına  değindi.

JAIN Sulama Sistemleri Hakkında

Merkezi Hindistan’da bulunan ve “Dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bırakmak” felsefesini benimseyen Jain Irrigation Systems,  gerçekleştirdiği tüm operasyonlarda ve satılan ürünlerde doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirerek doğal kaynakların korunmasına özen gösteriyor.

2008 yılının son aylarından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve kısa zamanda 350 bayi sayısına ulaşan JAIN Sulama Sistemleri, yurdun hemen her bölgesinde en basit projelerden, tam otomatik ve “anahtar teslim” projelere kadar farklı çaptaki teknolojik sulama sistemleri çözümlerini üreterek uyguluyor. Türk çiftçisine ürün, satış ve proje alanlarında uzman ekibiyle hizmet veren Jain Turkiye, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 36 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrikasıyla 2010 yılından beri yerli üretim gerçekleştiriyor. Jain Sulama Sistemleri, NaandanJain, Valley, Chapin, Galcon ve Raphael markaları ile Türk çiftçisine damla ve yağmurlama sulama dışında, pivot sulama, sprinkler, kontrol vanaları, iklimlendirme ve otomasyon sistemlerini de içeren geniş ürün seçeneği sunan tek şirket olarak öne çıkıyor.

Valmont Irrigation (Valley) Hakkında

İnovasyon ve kalite konusunda standardı belirleyen ürün ve sistemler üreten Valley, tüm dünyada pivot sulama konusunda bir teknoloji lideridir. 50 yıldan uzun bir zamandır, müşterilerine gelişmiş teknoloji ile fonksiyonelliği bir araya getiren ürünler sunan Valley, bugün, modern  tarımın gün geçtikçe artan ihtiyaçlarını gidermek için geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Dünya pivot sulama pazarının yüzde %60’ını elinde bulunduran Valley, ileri teknoloji panel ve uzaktan kontrolü sayesinde insan hatalarını sıfıra indirerek, tarım için en iyi sulamayı yapmaktadır.

Görseller :

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments