21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

No Comments

Down sendromlu bireylerin toplumda saygı görmelerini sağlamak ve  eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” nde  birbirine paralel iki etkinlik düzenlenecektir. Akranlarda olumlu tutum gelişimini sağlamaya yönelik olarak “Aktif Yaşam Merkezi”nde eğitim alan Down sendromlu 0-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve  Cemile Çopuroğlu Ortaokulu öğrencileri ile birlikte  katılım gösterecekleri “Bütünleşik Fiziksel Aktivite” programı planlanmıştır.

Bütünleşik Fiziksel Aktivite Programı ile aynı saatlerde Down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler “Eğitimde + 1: Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri” çalıştayına katılım göstereceklerdir. Çalıştay 5-6 kişilik  gruplar halinde gerçekleştirilecek odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir.  Odak grup görüşmelerinden yola çıkılarak hazırlanacak çalıştay raporu web sayfasından yayınlanarak ve ilgili kurumlara iletilerek Down sendromlu çocuklar için  daha uygun ve adil bir eğitim çevresi oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Tarih: 21.03.2016

Saat: 13.30-16.00

Yer: Dolayoba Spor Tesisleri

Program 

13.30 14.00: Açılış konuşmaları

14.00-15.30: Bütünleşik Fiziksel Aktivite* / ” Eğitimde + 1 : Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşama katılım sürecinde eğitimin rolü, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri çalıştayı

GÖRSELLER

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments