Disa, İş Sağlığı ve Güvenliğinde “Kabul edilebilir risk yoktur” diyor!

No Comments

Çalışma ortamlarının güvenliği ve çalışan sağlığı açısından yapılan yasal düzenlemeler, zorunlu eğitimler ve iş yeri sorumlulukları ülkemizde iş yerleri için yeni bir farkındalık alanı yarattı. Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları yönetmeliğince belirlenen kurallara göre her çalışan en az 12 saat konuyla ilgili eğitim görüyor. Disa Otomotiv Fabrika Müdürü Koray Kuru, “Kabul edilebilir risk yoktur. Önlemek, bedel ödemekten daha kolaydır” diyor.

Ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen ve gerçekleştiğinde hazırlıklı olunması gereken deprem, sel, yangın, sabotaj, doğalgaz kaçağı, tesisat arızaları, kimyasallar ile etkileşim, makinelerin hareketli aksamlarından kaynaklı sakatlanma ve ölüm gibi iş yerinde yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi amacıyla çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş yerleri kadar çalışanlar açısından da farkındalık kazanılması gereken konuları belirliyor ve bu alanda yerine getirilmesi gereken sorumlulukları açıklıyor.

Yasal düzenlemeler sonrası her çalışanın 12 saat eğitim almasını şart gören Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne göre Disa Otomotiv de kendi eğitim planını yürürlüğe koydu. Disa’nin 12 saatlik İSG (İşçi Sağlığı ve Güvenliği) eğitim sürecinde, 4 saat İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen Temel İş Güvenliği Eğitimi, 4 saat de İşyeri Hekimi tarafından verilen “Meslek Hastalıkları, Temel İlkyardım, Gürültü ve Ergonomi” Eğitimleri yer alıyor. Diğer 4 saat ise “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Acil Durumlar, Kimyasal Maddelerle Çalışma, Yangın Eğitimi, Bakım Onarım İşleri, Yük Kaldırma, El Aletleri Kullanımı, EKED Eğitimi, Makine Emniyeti” gibi eğitimler de oluşuyor.

İSG Eğitimlerinde otomotiv yedek parça ve yenileme sektörünün örnek markalarından biri olan Disa Otomotiv’in gerçekleştirdiği işçi ve iş yeri eğitimleri hakkında bilgi veren Disa Otomotiv Fabrika Müdürü Koray Kuru, konuyla ilgili olarak “Eğitim planlamasını yaparken, 12 saat kuralını aşmaktan kaçınmayarak, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için farklı konularda da eğitimler alınması ile ilgili çalışmalar yaptık. Yasal eğitimler başta olmak üzere tüm eğitimlerimizi kendi gözlemlerimizin yanı sıra çalışanların ihtiyaç ve isteklerini de göz gerçekleştiriyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Eğitim sürecinde, çalışanların motivasyonuna yönelik bir dizin oluşturduklarını ifade eden Koray Kuru, sürecin samimi bir ortamda, eğlenceli ve dikkat çekici, etkili medyalar yaratarak verilmesinin, çalışanların eğitimlerden zevk almasını mümkün hale getirdiğini ve bu sayede bilinçlenmelerine daha büyük fayda sağlanabildiğine değindi.

Ödüllü Önlem Öneri Sistemi

Yapılan İSG Eğitimleri çalışanların konuyla ilgili farkındalık kazanmasında ve daha da bilinçlenmesinde büyük etkiler yaratıyor. Disa’da, eğitimler sonrası iş ortamında bulunan bazı tehlikelerin farkında varmaya ve bu tehlikeleri yöneticileri iletmeye başlayan çalışanlar, tehlikelerin birincil muhatabı olarak çok önemli tespitlerde bulunabildikleri bilgisini veren Koray Kuru, eğitim sonrasında yapılan sınavlarda çalışanlardan, öğrendikleri bilgiler doğrultusunda çalıştıkları bölümde tehlikeli gördükleri unsurları yazmalarını istediklerini söylüyor. Koray Kuru, Disa Otomotiv olarak, bu bilinçlendirme çalışmalarına katılımı arttırmak amacıyla farklı bir takım ödüllendirici yöntemler kullandıklarını belirterek, konuyla ilgili “Biz fabrikamızda bir öneri sistemi kurduk. Çalışanlarımız verdikleri önerilere göre puan alıp ödüllendiriliyor ve o öneriler doğrultusunda işletmede gereken değişiklikleri yapılıyor. Yapılan her değişikliğin üzerine, o değişikliği ya da önlemi öneren çalışanın resmi konuluyor. İş sağlığı ve güvenliği hususunda çalışanların fikirleri kesinlikle göz ardı edilmemeli. Çünkü onlar tehlikelere hepimizden daha yakın bir şekilde çalışıyorlar” dedi. “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine çalışanların hayatlarına dokunabildiğimiz, onlarla olan iletişimimizin en üst seviyeye çıktığı fabrika içi sosyal etkinlikler olarak da bakıyoruz” diyen Koray Kuru, “Eğitimler pratikte yaşanan, çalışanlarımızın iş yaparken deneyimledikleri ihtiyaçları fark etmemizi ve bunlara daha farklı açıdan bakıp ona göre müdahale etmemizi de sağlıyor” diyerek, İSG eğitimlerinin farklı faydalarına değindi.

Önlemek, Bedel Ödemekten Daha Kolaydır

Türkiye’de, son yıllarda iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili pek çok yasal düzenlemeler yapılarak, konuyla ilgili devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Birçok gelişmiş ülkede bir işletmeye personel alınacağı zaman iş güvenliği bilmesi şartı aranırken, ülkemiz şartlarında henüz bu aşamaya gelinmediği görülüyor. İş kazaları diğer ülkelerde istatistiksel veri toplayabilmek ve ona göre önlemleri sıklaştırmak için bildirilirken ülkemizde halen birçok işletmede bu tür kazalar ve olumsuz haller mümkün olduğunca saklanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerini sunan Disa Otomotiv Fabrika Müdürü Koray Kuru, açıklamasında “Diğer ülkelerde önce emniyet önemliyken, ülkemizde öncelikli önem üretim ve kazanca veriliyor.  Ama işletmeler tarafından idrak edilmesi gereken bir şey varsa o da ‘Önlemek, bedel ödemekten çok daha ucuz ve insancıldır’” sözlerini kullandı. Koray Kuru konuşmasında, Türkiye’nin ve dünyanın İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda değişen bakış açısına da yer vererek, “Eskiden riskleri göze alarak ve her türlü tehlikeye göğüs gererek çalışmak firmalar için olumlu bir imajdı. Ancak şimdi, yeniden yükselen insani değerler ve devletin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında getirdiği zorunluluklarla cezaların sıklaşması, işletmeler üzerinde çok etkili oldu. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması sağlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını yapmayan, sürekli iş kazası geçiren firmalar pazar payını ve prestijini kaybetmeye başladılar” dedi.

“Kabul edilebilir risk yoktur!”

Koray Kuru son olarak “Elbette ki çalışmalar, her türlü tehlike ve risk düşünülüp yapılmaktadır. Fakat biz Disa’da hiçbir riski kabul edilebilir seviyede görmüyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor ve yine ekip olarak bu çalışmaları daha iyiye götürmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Çünkü şunu unutmamak lazım, kabul edilebilir risk diye bir şey yoktur” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği amacıyla yapılan risk değerlendirmelerinin, önleyici değişiklik ve düzenlemelerin, verilen eğitimler ve gerçekleştirilen tatbikatlarla desteklenmeye başlanması ülkemizin konuyla ilgili önemli somut adımlar attığının en büyük göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor. İş yeri sağlığı ve güvenliği çalışmaları, büyük kurum ve fabrikalardan küçük imalathaneler ve ofislere kadar tüm iş yerleri için hayati önem taşıyor.

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments