Endüstriyel Tasarım ve Üretimde, Ditek-Trakya Üniversitesi İş Birliği

No Comments

Trakya Üniversitesi Teknopark’ı içerisinde yer alan DİTEK, üniversiteden aldığı danışmanlık ve teknik destek ile tüm sanayi alanları için AR-GE, endüstriyel tasarım ve seri imalat konularında sektör için önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor. Endüstriyel tasarımda kullanılan yöntem ve yazılım programları ile Ditek, Türkiye için önemli bir ilki gerçekleştiriyor.

Disa Otomotiv’in yatırımlarından biri olarak kurulan ve 2009 yılından bu yana Trakya Üniversitesi’nin iş birliği ile yeni ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin yönetimi konusunda çalışmalar yapan Ditek, talebe özel yarattığı yazılım programlarında Trakya Üniversitesi eğitim görevlilerinden imalat yöntemleri konusunda destek ve danışmanlık alıyor.

Yeni ürünün tasarımından devreye alınmasına kadar geçen süreçte PPAP Dosyası – üretim parçası onay prosesi- hazırlanması ve ERP yazılım desteğinin bir arada verildiği Türkiye’nin ilk ve tek üreticisi olan Ditek, hazırlanan yazılımlar ile müşterinin üretim sürecine destek vermek, seri imalatı kolaylaştırmak ve planlamanın yapılmasını sağlamak konularında zaman ve maliyet avantajı yaratmayı hedefliyor.

Ditek Genel Koordinatörü  Hamdi Arabacı, Trakya Üniversitesi eğitim görevlilerinin desteği ve danışmanlığı ile ilgili olarak “Ditek, sadece Trakya Bölgesi için değil tüm Türkiye hatta dünyanın sanayi üreticileri için önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Trakya Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu iş birliği ile maliyet azaltıcı çalışmalar gerçekleştirirken aynı zamanda, yeni üretim prosesleri de geliştiriyoruz. Endüstriyel tasarım taleplerine göre şekillenebilen programlar geliştirmek, ürün kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmak ülkemizin gelişen ekonomisi için büyük önem taşımakta. Ditek mühendisleri ve üniversitemizin değerli öğretim görevlileri, üretimde kullanılan alternatif malzemeleri Ar-Ge çalışmaları ile müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlamaya odaklanmaktalar. Burada hazırlanan özel yazılımlar ile birlikte tasarım, üretim ve seri imalat süreçlerinde gösterdiğimiz başarının, ülkemizin yerli üretimdeki uluslararası varlığına katkı sağlayacaktır” dedi.

Ditek bünyesinde bulunan yazılım geliştirme uzmanları ve teknik AR-GE teknisyen ve mühendisleri ile Solidworks ve EspritCAM programlarında 2 ve 3 boyutlu tasarımların hazırlandığı bu iş birliğinde, Von Mises Stres Testleri ve FEA analizleri ile ASP.NET kodları kullanılıyor.

Ditek Hakkında: Bir Disa Otomotiv yatırımı olan Ditek, Trakya Üniversitesi Teknoparkı içinde yer almaktadır. Araştırma geliştirme, yazılım ve mühendislik konularında çalışmalar yapan Ditek, 2009 yılında kurulmuştur. Ditek, tasarım, yazılım ve üretim süreçlerinde Trakya Üniversitesi’nden danışmanlık ve destek almaktadır.

Trakya Teknopark, Trakya Üniversitesi kampüs alanında kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır. Trakya Teknopark, bilimsel araştırmaların teknolojik ürünlere dönüştürülmesi ve beyin göçünün önlenmesi yoluyla ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişimine büyük katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Trakya Üniversitesi Teknoparkı hakkında daha geniş bilgi için www.trakyateknopark.com.tr  adresini kullanabilirsiniz.

İletişim:

Ditek Araştırma Geliştirme Yazılım ve Mühendislik Kollektif Şirket

Adres: Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İdari Bina ve Kuluçka Merkezi No: 9 Edirne 22030

Telefon: 0284-225-2763 | E-posta: info@ditekarge.com | Web: www.ditekarge.com

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Yorum Yap