Linde Gaz, imalat sanayinde yeni bir dönemi başlatıyor

No Comments

Endüstriyel gaz sektörünün önde gelen uluslararası oyuncularından Linde Gaz, Ankara Sanayi Odası II.-III. Organize Sanayi Bölgesi’ nde Asetilen Üretim & Dolum Tesisi yatırımını tamamlayarak hizmete açmıştır.

Günümüzde imalat sanayisi daha rekabetçi duruma gelmesinden dolayı,  katma değer kavramı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Linde Gaz, müşterilerine yalnızca gaz tedariği değil,  güncel teknoloji, güvenlik, kalite ve çevre standartlarının yakalanması amacıyla özel hizmet ve uygulamalar sunmaktadır.

İmalat sanayinde, kalite, güvenlik ve maliyet açısından en önemli kararlardan bir tanesi yanıcı gaz seçimidir. Asetilen gazı; ısıl işlem, oksi-asetilen kaynağı, kesme, lehimleme, tavlama, temizleme, delme, yüzey sertleştirme, isleme gibi uygulamalarda kullanıldığı gibi, daha yüksek saflık değerleri ile laboratuvar analiz cihazlarında kullanılmaktadır. Asetilen gazının öne çıkan en önemli özellikleri, yüksek alev sıcaklığı ve odaklı ısı transferidir. Kullanıldığı proseslerde daha düşük oksijen tüketimi ve yanma sonrası düşük nem oluşumu sağlaması nedeniyle, Asetilen gazı alternatif gazlara göre daha yüksek verimlilik sağlamaktadır.

Linde’ nin tescilli teknolojisi olan Lindoflamm® ile alevle doğrultma, kaynak öncesi ve sonrası ısıtma uygulamalarında özel çözümler ile mevcut proses hızı artırılırken, toplam maliyette önemli iyileşme elde edilebilmektedir.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Linde Gaz A.Ş. Genel Müdürü Sait Tosyalı konuyla ilgili olarak “İleri teknoloji ile donatılan bu yeni tesisimiz ile Türkiye’de sanayicilerimize bir yeniliği daha sunmanın gururunu yaşıyoruz. Linde kalite ve standartlarında Asetilen gazı sağlayarak; maliyetlerin düşürülmesine, proses performansının artırılmasının yanısıra, nihai ürün kalitesinin geliştirilmesi ve işgüvenliğinin sağlanmasında endüstriyel gaz sektörüne 135 yıllık Linde tecrübesini sunacaktır. Bu fayda, sadece ürünle sınırlı kalmayacak,  global bilgi birikiminin desteği ile konularında uzmanlaşmış teknik personelimiz de müşterilerimize özel çözümler geliştireceklerdir.”  dedi.

 

Linde Gaz A.Ş. Hakkında;

Dünya endüstriyel gaz lideri The Linde Group, 2006 yılında Türkiye pazarına girmiştir. Grup, 100’ün üzerinde ülkede 65.000 çalışanı ve 15,4 milyar avro’luk satış hacmiyle faaliyet göstermektedir. Linde Gaz A.Ş.,  Türkiye’de 6 üretim tesisi, 6 depolama ve dağıtım tesisi, Türkiye geneline yayılmış geniş dağıtım ve bayi ağı ile hizmet vermektedir. Linde Gaz A.Ş. ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı, ISO 22000 Gıda Güvenliği, ISO 9001Kalite ve TSEN ISO / IEC 17025 Kalibrasyon Gazları Akreditasyonu (belge kapsamındaki gazlar için) belgelerine sahiptir.

Ayrıntılı bilgiye http://www.lindegaz.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

 Görseller :

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments