Öğretmenler Yazma Becerileri için 2. Kez Terakki’de Buluşuyor

No Comments

Terakki Vakfı Okulları, 7 Aralık Cumartesi günü Terakki 130+ Projesi kapsamında “2. Yazma Becerileri Sempozyumu”nu düzenliyor.  İstanbul’da özel ve devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan 300’ün üzerinde katılımcı “Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerisi ve Yazma” konulu paneli dinleyecek, iyi örnek sunumlarını izleyecek ve atölye çalışmaları yapacak.  

Terakki Vakfı Okulları, 7 Aralık Cumartesi günü Terakki 130+ Projesi kapsamında düzenlediği “2. Yazma Becerileri Sempozyumu” ile İstanbul’da özel ve devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine ulaşmayı hedefliyor.

Yazma Becerileri Sempozyumunun ilki Nisan 2012’de 200’ün üzerinde öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Terakki, Yazma Becerileri Sempozyumunda, bu yıl geçen yıla nazaran daha yüksek bir katılımcı sayısı ve daha zengin bir içerik ile öğretmenleri verimli bir öğrenme ve paylaşım ortamında yeniden bir araya getiriyor.

Üç farklı kapsamda etkinliklerin yer aldığı bu sempozyumda öğretmenler öncelikle ilköğretim ve lise seviyesindeki öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için yürütülen sınıf içi ve dışı öğrenme etkinlikleri ile ölçme değerlendirme uygulamalarını paylaşacak. İkinci olarak, bu alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda farklı disiplinlerden bilim insanları ve yazarlar yeni öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme araçları üretmek ve türetmek üzere atölye/uzman paylaşımı çalışmaları gerçekleştirecek. Son olarak alan uzmanları ve yazarlar, görüş ve düşüncelerini öğretmenlerle paylaşmak için bir araya gelecek.

Sempozyumda bu sene başlayan yeni tema yapılanmasıyla, yazma becerisinin kazandırılması üzerine derinlemesine paylaşımlar yer alacak. Bu yıl için teması “Düşünme ve Yazma” olarak belirlenen sempozyum; Düşünme Süreçleri ve Düşünme Becerisi, Yaratıcı Düşünme ve Yazma, Eleştirel Düşünme ve Yazma, Yazma ve Öğrenme Stilleri, Felsefeden Yazmaya, Bilimsel Yazma, Senaryo Yazma, Yazma ve Problem Çözme Becerileri, Görsel Okuma ve Yazma, Süreç Odaklı Okuma ve Yazma, Şiir ve Öykü’yü içeren çeşitlilikteki iyi örnek sunumları ve atölyelerden oluşuyor.

Bu yıl Terakki, sempozyumda alan uzmanları ile paylaşım sayısını da iki katına çıkardı. Toplam 15 alan uzmanının destek verdiği sempozyumda Dr. Tülay Üstündağ, Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, Nilay Özer, Baki Ayhan T. ve Oya Adalı’nın katılacağı “Düşünme Süreçleri, Düşünme Becerisi ve Yazma” konulu panelin ardından iyi örnek sunumları ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Dr. Tülay Üstündağ (DÜŞÜNmeden Yazılır MI?), Oya Adalı (Yaratıcı Düşünme ve Yazma), Gülayşe Koçak (Yaratıcı Yazma: Bir Yaşama Biçimi), Murat Gülsoy (Hikaye ve Olay Örgüsü), Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin (Yazmaya Hazırlık), Dilek Tokay (İlk ve Orta Öğretimde Eleştirel Düşünce), Rıza Kıraç (Görsel Okuma ve Yazma), Tuğrul Tanyol (Şiir Tarihine Eleştirel Bakış), Nilay Özer (Eleştirel Düşünme ve Yazma), Tarık Günersel (Yaratıcı Yazarlık), Damla Kukul (Senaryo Yazma), Sabriye Özerdem (Bilimsel Yazma), Duygu Vural Çağlar (Felsefeden Yazmaya) ve Behiç Ak (Yazınsal ve Görsel Okuma) atölye/uzman paylaşımı çalışmalarıyla sempozyuma destek verecek.

Katılımının ücretsiz olduğu sempozyumun dili Türkçe.

 

Bilgi için          : Erim Koçyiğit – Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Sorumlusu

Tel                   : 0212 351 00 60 – 229

Web                 : www.yazmabecerilerisempozyumu.com

E-posta            : erimkocyigit@terakki.org.tr

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Yorum Yap