Sağlıklı ve Güvenilir Gıda Artık Bir Hayal mi?

No Comments

Garip Usta Pastaneleri İşletme Sahibi A.Selçuk Gök’ten sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimine yönelik önemli yorumlar…

Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor, bilim dünyası insanlık için önemli gelişmelere imza atıyor… Ancak aynı hızla da, doğa kirleniyor, tarım alanları yok edilip yerine yerleşim alanları kuruluyor… Temel gıdalar, doğal üretim yerine hızlı ve daha ekonomik yollarla yetiştiriliyor ve üretiliyor… Bu da şu soruyu sormamıza engel olamıyor: Sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi artık bir hayal mi?

Üreticilerin yanı sıra gıda işletmecilerine ve tüketiciye de bu konuda önemli bir sorumluluk düşüyor. Gıda sektöründe hizmet veren firmaların; güvenilir gıda konusunda vicdan, bilinç ve sorumluluk duygusu ile hizmet vermeleri sağlıklı nesiller yetiştirmenin başlıca şartlardan biri. Hijyenik olmayan ortamlarda, sağlıksız gıda hizmeti veren işletmelerin varlığının devam etmesi sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini önemli ölçüde etkileyen olumsuz faktörlerden biridir. Denetimin yetersizliği ve yaptırım gücündeki zayıflık, merdiven altı üretim tesislerinin mantar gibi artmasına neden olmakta…

Ancak bireylerin de denetim mekanizmasının önemli bir parçası olduğu ve bu noktada büyük bir sorumluluk taşıdığı da aşikâr… Tüketicilerin sağlıklı beslenme ve güvenilir gıda konusunu en az eğitimleri, kariyerleri kadar önemsemeleri gerekiyor. Bunun yaparken de ekstra bir dikkat göstermeye gerek yok aslında. Tüketicilerin kendilerine sunulan herşeyi sadece ucuz diye tercih etmemeleriyle başlıyor herşey… Pahalılık her zaman kalite göstergesi olmayacağı gibi, ucuzluk da mutlaka sorgulanması gereken bir durum. Çocuklarına 1 TL’ye tavuk döner satın almadan önce mutlaka düşünmesi gerekiyor anne-babaların. Sokak başlarında oldukça ucuz bir fiyata satılan pilav, köfte, kokoreç gibi gıda ürünlerinin neden bu kadar ucuz olduğu sorusunun altında çok da masum sebepler yatmayabilir… Gıda ürünlerinde kalite mutlaka bir bedele mal oluyor. Ana maddeler yerine bunların yerini tutan daha ucuz kimyasal malzemelerin kullanılması gıda işletmelerinde oldukça yaygındır. Doğal malzemeler yerine, kimyasalların, katkı maddelerinin kullanılması insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli unsurlardandır. Özellikle pastane ürünlerinde, şeker yerine glikoz kullanımı bu sağlıksız uygulamanın en yaygın biçimlerinden biridir. Ucuz ve kalitesiz yağların kullanılması ve aynı yağda birçok kez pişirme işleminin gerçekleştirilmesi de bu sağlık dışı uygulamaların en yaygın olanlarındandır.

Bilinen markaları tercih etmek, hijyenik olmadığı aşikar olan gıda işletmelerini tercih etmemek, her şeyin çok ucuza satıldığı işletmelerde malzemelerin de mecburen ucuz ve daha az kaliteli olanından tercih edildiğini bilmek sağlıklı beslenme konusunda bireylerin üzerine düşen en büyük görev…

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Yorum Yap