Şirketler yöneticilerle büyüyor

No Comments

Çağın değişen dinamikleri ‘yöneticilik vasıfları’nın kapsamını oldukça genişletti. Artık başarılı yönetici olmanın en önemli kriterlerinden biri çalışan beklentilerine cevap vermek ve sorunlarında çözüm üretmek. Yani çalışanları mutlu ve huzurlu bir şirket ortamı yaratmak…

Son yıllarda çalışan mutluluğu ve aidiyetinin şirketlerin genel iyilik haline, iş performansına, verimliliğine ve markalaşma yolculuğuna sağladığı katkının anlaşılmış olması tüm dünyada yöneticileri odak noktası haline getirdi. Yöneticilerin sadece çalışanları yönetme vasıfları değil, onlarla kurduğu iletişimin kalitesi de dolayısıyla çok önem kazandı.

Artık, çalışanları anlamak, onlarla empati kurabilmek ve hem iş hem de özel hayatlarında yaşıyor oldukları her türlü soruna etkin çözümler üretebilmek bir yöneticinin şirketine kazandıracağı en önemli katma değerlerden biri olmuş durumda. Yöneticiler çalışanlarının akıllarını meşgul eden sorunlarının olabileceğini kabul eden ve bunu anlayışla karşılayan çözümcü bir yönetim kültürü oluşturdukları zaman şirketi daha kalıcı başarılara yönlendirebiliyor.

Yöneticilerin yüzlerce hatta binlerce çalışanın yaşıyor olduğu sorunlarla tek tek ilgilenmesi ve bu sorunlara çözüm getirmesi elbette mümkün değil. Aynı şekilde konunun asıl muhatabı olarak görülen insan kaynakları departmanının da tüm çalışanların sorunlarına çözüm üretmesini beklemek akılcı olmayacaktır. Bu nedenle, şirketler çalışanlara bireysel bilgi ve danışmanlık sunan profesyonel firmalardan destek almalıdır.

Bu destek, Türkiye’de uzun bir süredir çalışan destek programı adıyla sunulmaktadır. Program dahilinde uzmanlık gerektiren psikolojik, tıbbi, hukuki, mali ve hayata dair genel konularda bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra ofis ortamında sık karşılaşılan bel-boyun-sırt ağrıları ve bu tip ağrıların oluşumunu engelleyen ofis ergonomisi ile özellikle doğum sonrası annelere yardımcı olan yenidoğan bakım bilgisi gibi spesifik konularda da çalışanlara destek olunmaktadır.

Hem çalışan hem de çalışanın ailesi hizmetlerden 7 gün 24 saat sınırsızca yararlanabilmektedir. Şirketler tarafından finanse edilerek çalışanlara ücretsiz sunulan bu bilgi ve danışmanlık servisi ağırlıklı olarak telefon üzerinden ve hizmet sağlayıcı firmanın uzman kadrosunca verilmekte, gerekli görülen durumlarda ayrıca yüz yüze psikolojik destek imkanı da sağlanmaktadır.

Programın en önemli özelliklerinden biri de koşulsuz gizliliktir. Çalışan destek programına başvuran çalışanlarla ilgili finansmanı sağlayan kurum dahil hiç bir üçüncü şahsa bilgi verilmemekte, yalnızca hizmeti alan kuruma belirli istatistikler sunulmaktadır.

Bu konunun öncülüğünü yapan ve Türkiye’nin en etkin çalışan destek programı olan Avita’nın Genel Müdür Yardımcısı Faruk Ertuğ, çalışan destek programlarının hem çalışanlara hem de yöneticilere özel destek hizmetleri ile bireysel olduğu kadar şirket içinde de genel iyilik hali ve pozitif bakış açısı sağladığını, yaratılan olumlu ortamın çalışan motivasyonunu, bağlılığını ve verimliliğini artırdığını söylüyor. İK ile işbirliği içinde çalışan ve yöneticilere yönetim desteği de sunan Avita Çalışan Destek Programı, yöneticilerin aktif olarak kullanabileceği, çalışanlar ile ilgili yaşanabilecek sorunlarda ve diğer pek çok farklı konuda destek alıp faydalanabileceği bütünsel bir sistem sunuyor.

Yöneticiler her katmanda belirli sayıda çalışana hem üst yönetimden hem de İK departmanından daha yakın olarak bireysel iletişim kurdukları ve doğrudan gözlemleme imkanına sahip olduklarından hem bireysel hem genel sorunlarla ilgili daha doğru ve sorunun kaynağına yönelik daha net tespitlerde bulunabilirler. Bu sorunların çözümüne yönelik desteğe ihtiyaç duydukları zamanlarda Avita, uzmanları vasıtasıyla duruma göre gerek yerinde gerek hızla sözlü veya yazılı olarak 7 gün 24 saat yöneticilere yol göstermektedir. Yöneticilere hem program kapsamı hem de çalışma ortamı ve çalışan psikolojisi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler de yapılarak, desteğe ihtiyaç duyabilecek çalışanlarını fark etmeleri kolaylaştırılmakta ve çalışanı Avita’ya yönlendirilerek yardımcı olmaları sağlanmaktadır.

Çalışan Destek Programları hakkında

Çalışan Destek Programları, etkinliği uluslararası akademik çalışmalarla kanıtlanmış ve artık günümüz iş dünyasının olmazsa olmaz bir insan kaynakları yönetim aracıdır. ABD’de “Fortune 500” listesinde yer alan şirketlerin yaklaşık %90’ının çalışan destek programından yararlanması bunun en büyük göstergelerinden biridir.

 • Stres kaynaklı devamsızlık ve düşük verimliliğin %75’den fazlası iş ve aile yaşamının taleplerinin karmaşası nedeniyle gerçekleşir. (insankaynaklari.com)
 • İngiltere’de 563.000 kişi stresten etkilenirken, stres, anksiyete veya depresyondan dolayı yılda 40,2 milyon iş günü kaybı olmaktadır. (Health and Safety Executive)
 • ABD’de birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuruların %75 ile %90’ı baş ağrısı, kas spazmı, ülser, uykusuzluk ve depresyon gibi işle ilgili stres bozuklukları sebebiyledir.
 • Çalışan destek programının kullanımı ile işgücü kaybı vakalarının %60’ı önlenebilirken vaka başına ortalama 17 saatlik kazanım elde edilmiştir.
 • Çalışan destek programı hizmeti alan firmalarda, yıl/çalışan bazında 2,6 iş günü daha az devamsızlık olduğu gözlenmiştir. (Confederation of British Industries, eap-solutions.com)
 • BACP’nin bir çalışmasına göre, çalışan destek hizmetleri işyerindeki stres düzeyini %50 oranında, hastalık ve işe devamsızlık seviyelerini %25-50 oranında azaltmaktadır. (Personnel Today)
 • Ford ve General Motors, çalışan destek hizmetlerinin kullanımı ile birlikte her 1$’lık yatırımları için 9$ kazandıklarını belirtmiştir.
 • Motorola Japan, çalışan destek hizmetlerinin kullanılmaya başlanmasından sonra, ortalama hastalık izni kullanımının %40 azaldığını belirtmiştir.
 • İstenmeyen devamsızlık %62 azalmaktadır. (Federal Occupational Health, Avrupa, 2007)
 • Kurumların %69’unda verimlilik artmıştır. (Attridge, 2010)
 • Üretkenlikte %24 artış, moral ve motivasyonda %50 artış, iş ilişkilerinde %27 iyileşme, bireysel olarak duygusal iyilik halinde %86, fiziksel sağlıkta %25 ve iş-özel hayat dengesi nde %45 iyileşme görülmüştür. Avusturya’da 1015 kişinin katılımı ile gerçekleştiren araştırma. (Flanagan & Ots, 2012)

Avita hakkında

Kurumların çalışanlarına ve ailelerine yönelik destek hizmetleri, Türkiye’de ilk olarak 2006 yılında Avita ile sunulmaya başlandı.

Avita, ülkemizin en kapsamlı Çalışan Destek Programı olarak çalışan ve çalışan yakınlarına 7 gün 24 saat Psikolojik Destek, Tıbbi Bilgi, Mali ve Hukuki Mevzuat, Sağlıklı Beslenme, Bel-Boyun-Sırt Ağrıları ve Ofis Ergonomisi, Yeni Doğan Bakım Bilgi Hizmetleri ile Sosyal Yaşam ve Genel Bilgi başlıklarında uzman destek vermektedir.

Avita Çalışan Destek Programı’na ek olarak;

 • Avita Sağlıklı Çalışan Programı ile çalışanların temel sağlık değerleri hakkında farkındalık yaratarak olası risklerin asgariye indirilmesi sağlanmakta,
 • Avita Kriz/Kritik Durum Yönetimi Desteği ile iş yerinde yaşanan travmatik yaşam olaylarında, uzman klinik psikologlar aracılığıyla çalışanlar üzerindeki olumsuz etkiler asgariye indirilmekte,
 • Avita Expatriate Hizmetleri ile yabancı çalışanlar ve ailelerinin uyum süreçleri kolaylaştırılmaktadır.

Avita’nın üye olduğu kuruluşlar

EAPA (Çalışan Destek Uzmanları Derneği / Employee Assistance Professionals Association)

EAEF (Avrupa Çalışan Destek Profesyonelleri Birliği / Employee Assistance European Forum)

IAG (Uluslararası Asistans Grubu / International Assistance Group)

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği)

 

GÖRSELLER

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments