Terakki Tarih Günleri’nin konuğu Prof. Dr. Gencer Özcan oldu

No Comments

Terakki Vakfı Okulları’nın bu yıl 15 Mayıs’ta on yedincisini düzenlediği “Tarih Günleri”nde, Orta Doğu ele alındı.

Gelenekselleşen Terakki Tarih Günleri’nin on yedincisinin konusu “Geçmişten Günümüze Şiddet Sarmalında Orta Doğu Halkları” başlığı altında Orta Doğu’ydu.

Etkinlik atölye çalışması ile başladı. Atölye çalışmasında öğrenciler Orta Doğu’da şiddeti doğuran nedenleri anlamaya çalıştılar ve bu çalışma sonucunda duyuracakları bir bildirge hazırladılar. Aynı gün öğleden sonra ise İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Gencer Özcan konu ile ilgili birikimini öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Gencer Özcan Ortadoğu ile ilgili söylemlerde, yaklaşımlarda önyargıların, yaratılan yanlış algıların önemli olduğunu söyleyerek bunların özellikle batı tarafından, sömürgecilik döneminden kalma bir zihniyetle yaratıldığını ve bunlar üzerinden bölge ile ilgili politikalar üretildiğine dikkat çekti. Üretilen bu politikalarla ilgili günümüzden örnekler vererek, görünüşe her zaman inanmamak, gelişmelerin ardındaki nedenleri sorgulamak gerekliliğini vurguladı. Ortadoğu’daki gelişmelerle ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, bu gelişmelerin görünür ve görünmeyen nedenleri üzerinde durdu. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayarak, konuşmasına son verdi.

Daha sonra Terakkili öğrencilerin atölye çalışmasında ortaya çıkardıkları bildirge ‘son söz gençlerin olmalı’ anlayışı doğrultusunda duyuruldu ve böylece “Terakki Tarih Günleri 17” son bulmuş oldu.

Bilgi için:          Olcay Cömert – Terakki Vakfı Okulları Sosyal Bilimler ve Felsefe Bolüm Başkanı

Tel:                  0212 351 00 60 / 177

OlcayC@terakki.org.tr

GÖRSELLER

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments