Terakkili Genç Kimyacıların Laboratuvar Kardeşleriyle Yolculuğu

No Comments

Laboratuvar donanımı yeterli olan okulların kendi laboratuvar koşul ve imkânlarını, donanımları yeterli olmayan okul öğrencilerine açtığı ve akran öğrenme temelli bir uygulamanın gerçekleştiği, Türkiye’deki ilk ve tek örnek Terakki Laboratuvar Kardeşliği lll Projesi; “Paylaş – Öğren – Öğret” sloganıyla Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi, Etiler Turizm Otelcilik Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi ve İstinye Lisesi’nden 66 kardeş misafir öğrenci ve Terakkili 23 öğrenci ile gerçekleşti.

TERAKKİ’nin 130 yılı aşan bilim, sanat, kültür alanındaki birikimini çevresiyle paylaştığı 130+ Projesi kapsamında yer alan, Özel Şişli Terakki Lisesi Kimya Bölümü tarafından hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi, kardeş okul ve katılımcı öğrencilerinin sayısını artırarak 2013 yılı etkinliklerini tamamladı.

Özel Şişli Terakki Lisesi Kimya Bölümü; öğretmenlerinin deneyimini, öğrencilerinin bilgilerini ve laboratuvar donanımını İstanbul’un mevcut laboratuvar dersliklerinde deney yapma imkanına ve koşullarına sahip olamayan kardeş okullarla paylaştı.

Projenin amacı; Terakkili öğrencilerin genç kimyacılar olarak kardeş okullarla laboratuvarlarını, deneylerini paylaşmalarını, sene boyunca gördükleri konulara ait kazanımlarla ilişkili deneyler yaparak öğrendiklerinin pekişmesini, becerilerini artırmalarını, hayatlarında yer alan bazı olayları açıklamalarını, keşfetmelerini, yeni dostluklar kurmalarını, takım çalışmasında yer almalarını, verilen sorumlukları yerine getirmelerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek deney uygulamalarının içeriği 9,10 ve 11. sınıf öğretim programlarına göre belirlenmekte. Özel Şişli Terakki Lisesi ve Fen Lisesi’nin 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencileri, gönüllü olarak bu projede yer almakta ve kimya bölümü öğretmenlerinin rehberliğinde her sınıf seviyesinde 4 ayrı deney üzerinde eğitilmekte.

Terakkili öğrencilere; deneylerin yapılışı süresince dikkat etmeleri gereken güvenlik kuralları, akranları ile paylaşmaları gereken temel bilgiler ve bu paylaşımlarda bulunurken dikkat etmeleri gereken iletişim dili hakkında eğitim verilmekte.

Bu yılki uygulamada ise geçen senelerden farklı olarak ‘’Paylaş – Öğren – Öğret” modeli uygulandı. Gönüllü olan Terakkili öğrenciler, ‘’Paylaş – Öğren – Öğret” modeline göre kardeş okullardan gelen takım liderleriyle birlikte çalışıp, öğretmenleriyle yaptıkları çalışmaları paylaşarak deneylerle ilgili kazanımları tartıştı. Takım liderleri de deneyin yapılacağı gün bu deneyimlerini gönüllü  öğrenciler  ve öğretmenler eşliğinde kendi arkadaşlarıyla paylaştı. Çalışmalar, 9,10 ve 11. sınıf düzeylerinin her biri için 27 Nisan – 11 Mayıs arasında cumartesi günleri sabah ve öğleden sonra iki oturum halinde düzenlendi.
Laboratuvar donanımı yeterli olan okulların kendi laboratuvar koşul ve imkânlarını, donanımları yeterli olmayan okul öğrencilerine açtığı ve akran öğrenme temelli bir uygulamanın gerçekleştiği, Türkiye’deki ilk ve tek örnek Terakki Laboratuvar Kardeşliği lll Projesi; “Paylaş – Öğren – Öğret” sloganıyla Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi, Etiler Turizm Otelcilik Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi ve İstinye Lisesi’nden 66 kardeş misafir öğrenci ve Özel Şişli Terakki Lisesi’nden gönüllü 23 öğrenci ile gerçekleşti.

Terakki Vakfı Okulları Kimya Bölümü tarafından geliştirilen 130+ Projesi kapsamında yürütülen; Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi önümüzdeki yıllarda da “Paylaş – Öğren – Öğret” sloganıyla devam edecek.

 

Bilgi için:          Gülsen İncekara            Kimya Bölüm Başkanı

Tel:                  0212 351 00 60 Dahili 165

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Yorum Yap