Trans Talk Cities 2016, Türkiye’nin Geleceğine Giden Yol

No Comments

Trans Talk Cities, Türkiye’nin geleceğine giden en doğru ve en verimli yolu yerel yöneticilerin, özel sektörün, akademisyenlerin ve uzmanların katılımıyla aramaya devam ediyor. Bu yılın genel başlığı ‘Kent Lojistiği’.

Kent trafiğinin tıkanıklıklarını açmış, kent içi ulaşım sorunlarını çözmüş bir kent, çok daha yaşanılır, çok daha mutlu bir kenttir. Bu düşünce ile ilki Mart 2015’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin’in açılış konuşması ile gerçekleştirilen Trans Talk Cities, önemli bir başarıya ulaştı. Bu yıl çok daha kapsamlı, çok daha geniş katılımlı bir Trans Talk Cities için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.

EPR Yerel Yönetim İletişim Ajansı, Türkiye’deki ve dünyadaki yerel yönetim modellerinin paylaşımına, yerel yönetimlerle özel sektör arasında verimli bir iletişimin gerçekleşmesine, politikalar üstü bir diyalog ortamında yerel yönetimlerle özel sektörün el ele verebilmesine zemin oluşturan etkinlikler düzenliyor. EPR Yerel Yönetim İletişim Ajansı’nın bu hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen ve sonuçları ile Türkiye’de kent içi ulaşım uygulamalarını ileriye taşıması amaçlanan Trans Talk Cities, yerel yöneticilerin ve markaların çok önemli kazanımlar edinmesini, önemli kararlar almasını, modern uygulamalar açısından güçlü bir motivasyon duymasını sağlayacak bir programa sahip. Çalıştay’ın konuşmacıları arasında Türkiye’nin en büyük kentlerinin belediye başkanları, ‘kent lojistiği’ni etkileyen alanlarda faaliyet yürüten lider markaların yöneticileri ve konuya toplumsal fayda bakımından çok boyutlu bakış açısı kazandıracak olan çok değerli akademisyenler bulunuyor.

Trans Talk Cities, bu yıl yine akademisyenleri, yerel yöneticileri, planlayıcıları, üreticileri, uygulayıcıları ve özel sektörü bir araya getiriyor. 23-24 Mayıs 2016 günlerinde TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Trans Talk Cities, bu yıl aynı zamanda Comvex 5. Ticari Araçlar Otobüs ve Tedarik Sanayi Fuarı ile de eş zamanlı ve etkileşimli olarak organize ediliyor.

GÖRSELLER

TTC 2016_mailing_BB

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments