Yaratıcı Drama Köprüsü

No Comments

Terakki Vakfı Okulları, yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulamalarını diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulunuyor ve yeni köprüler kuruyor.

Hızla değişen dünyamızda çağın bir gereksinimi olarak eğitim sistemleri de sürekli sorgulanmakta. Bu sorgulayış, eğitimde yeni uygulayış, yeni anlayış ve bu bağlamda yeni yaklaşımları beraberinde getirmekte. Aktif, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan öğrenme modellerinin kapıları açılmakta. Eğitimdeki bu yeniliklerin ışığında, öğrenciyi eğitimin merkezine alan, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmelere olanaklar tanıyan, öğretmene rehber rolü veren birçok öğrenme-öğretme yöntemi uygulanmakta. Bu yöntemlerin ilk öne çıkanı ise “Yaratıcı Drama”. Yaratıcı dramanın yaygınlaşması ve doğru tanınmasında bu alanda çalışan, ürün veren kurum ve kişilere görevler düştüğüne inanılmakta. Terakki Vakfı Okulları da, ilkini 2011 yılında gerçekleştirdiği  “Yaratıcı Drama Köprüsü” adlı sempozyumun ikincisini 2 Mart Cumartesi günü  düzenledi.

Bu sempozyum programında, Terakki Vakfı Okulları’nda yapılan yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulama örnekleri, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Sakarya, Yalova Ankara’dan öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaştı. Sempozyumda yer alan sözlü sunum ve atölye çalışmalarıyla katılımcılar, deneyimlerini aktarma fırsatı buldu. Böylece İstanbul’da ilk kez bir okul, drama alanında kendi eğitim yaşantılarını farklı ilden gelen 200 aşkın başvuru sahibiyle paylaşıma açtı.

Sempozyum programında; beş sözlü sunum ve sekiz atölye çalışmasına, bir doğaçlama performans ve sempozyum sırasında yaratıcı drama alanındaki yayınların tanıtıldığı kitap standına yer verildi. Atölye çalışmalarının konu ve liderleri ise şöyleydi;

 

“Yaşamak-Öğrenmek, Rol yapmak-Yaşamak” Lider: Tamer Levent

“ Forum Tiyatro” Lider: Yard. Doç Dr. Nihal Kuyumcu

“Farkındalık ve Yaratıcılık” Lider: Hasan Nami Güner

“Duygusal Zekâ ve Drama” Lider: Eray Beceren

“İlkokulda Yaratıcı Drama” Lider: Hafize Güner

“Okul Öncesinde Yaratıcı Drama” Lider: Burçak Karaboğa Güney

“Ses ve Beden” Lider: Gökçe Gürçay

“Yaratıcı Dramaya Giriş” Lider: Elif Ergen

Yaratıcı Drama’nın Türkiye’deki en önemli öncülerinden Tamer Levent’in çağrılı konuşmacı olarak davet edildiği bu sempozyum katılımcılarına katılım sertifikası verildi.

Sempozyum, Terakki 130+ Projesi kapsamında gerçekleşti. 130+ Projesi, Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmasını ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı amaçlamakta. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sempozyuma katılım ücretsizdi .

 

Bilgi için       : Hafize Güner – Yaratıcı Drama Öğretmeni (Sempozyum Koordinatörü)

Tel                  : 0212 351 00 60 – 356 ve 0535 346 11 48

Web               : www.yaraticidramakoprusu.com

E-posta         : hafizeguner@terakki.org.tr

Basın bültenlerinizi Türkiye'ye ya da hedeflediğiniz ülkelere dağıtın, markanız medyada daha fazla yer alsın daha fazla konuşulsun.

More from our blog

See all posts
No Comments
 

Yorum Yap