Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

  • 10 Şubat 2014
  • Blog
Basın Bülteni Nasıl Yazılır

Bültenin doğru bir şekilde hazırlanması, hedef kitleye iletilmek istenen mesajın etkili bir şekilde aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Basın bülteni yazımı ile ilgili yapılan hatalardan ders alınmaması, basın bültenlerinin çoğunun çöpe gitmesine neden oluyor.

Basın bülteni bir haber metnidir ve hedef kitleye bilgi veren bir format. Basın bültenini hazırlarken unutulmaması gereken en önemli nokta, amacın reklam yapmak olmamasıdır.

Maalesef her gün binlerce basın mensubuna gönderilen bültenlerin büyük çoğunlu reklam içeriyor. Basın bülteni hazırlarken satış artırmaya yönelik, aşırı övgü içeren ve süslü bir yazım dili kullanmamaya özen gösterilmesi gerektiği, birçok pr çalışanı tarafından geri plana itilen bir durum.

Basın bülteninin en önemli bölümü, başlık. Başlığın çarpıcı olmadığı bir basın bülteni,  okunmadan çöp kutusuna gönderiliyor. Çünkü çoğu zaman medya mensupları ve konuyla ilgili üst düzey yöneticilerin, basın bülteninin gövde metnini okuyacak kadar zamanı yok.

Şirketin vermek istediği ana mesaj açık bir şekilde belirtilerek hedef kişilerin dikkati çekilmesi bu noktada hayati önem taşıyor. Çarpıcı ve iyi düzenlenmiş bir başlık oluşturduktan sonra açıklayıcı ve bülten ile ilgili temel fikir ortaya koyan bir alt başlık yazılmalı. Ayrıca, büyük bir şirketin isminin alt başlıkta yer alması sağlandığı takdirde bu, şirketin güvenilirliğine katkıda bulunacağı göz ardı edilmemeli.

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Basın Bülteni Nasıl Yazılır?

Basın bülteni hazırlarken şu plan üzerinden gitmek faydalı olacak:

Öncelikle bülteni çok uzun tutmamak gerekiyor. Ortalama 5 paragraf yeterli.

Birinci paragrafta haber anlatılır.

İkinci paragrafta haberin hedef kitleye etkisi açıklanır.

Üçüncü paragrafta şirketin üst düzey yöneticilerinden haber değeri taşıyan alıntılar yapılır.

Dördüncü paragrafta şirketin geçmişinden objektif bir şekilde söz edilir.

Beşinci paragrafta ise şirket hakkında kısa ve öz bilgiler verilir.

Bu aşamalar geçildikten sonra basın bülteninde temas kurulabilecek kişi veya kuruluşun iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle atlanmamalı.

 

Benzer içerikler

Tümünü gör