Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Harmes Medya Tan. Paz. Pro Reklamcılık SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket” veya “GMedya”) ile www.gmedya.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)” ve “Abone(ler)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

GMedya:

Ticari Unvan: Harmes Medya Tan. Paz. Pro Reklamcılık SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. Çağdaş İş Merkezi no:19 kat:2/14, Kadıköy, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 216 599 0 545
Vergi Dairesi: Kadıköy
Vergi No: 4570528029

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Abone tarafından hazırlanan ya da GMedya tarafından hazırlanıp abone’nin onayına sunulduktan sonra onay alınan, GMedya’ya gönderilen ve GMedya’nın uygun bulduğu, yazı, fotoğraf-video içeren haber niteliği taşıyan basın bültenlerinin (“İçerik”), haber metni haline getirilerek GMedya tarafından medya kuruluşlarına ve çalışanlarına servis edilmesidir.

GMedya’ya gönderilen bültenlerle Abone’nin takip edilmesini istediği etkinlikler, kamuya açıklanmasında sakınca görülmeyen ve/veya kamuya açık duyuru, bilgi ve veriler olmalıdır. Bu bültenlerin ve etkinliklerin uygunluğu GMedya tarafından kendi yayın ve habercilik ilkeleri doğrultusunda yasal sınırlamalar göz önüne alınarak medya, ekonomi ve kamuoyu bakımından haber değeri taşıması, rekabet hukukuna aykırılık teşkil etmemesi vb. kriterlerle değerlendirilir.

GMedya tarafından Aboneler’e sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, GMedya tarafından sunulan servislerden faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle GMedya servislerinden faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve GMedya servislerine ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer politika, hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sunulan servisler kapsamında İçerik’i kullanma hakkını haizdir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından GMedya’ya herhangi bir yaptırım kararı çıkması halinde sorumluluk tamamen Abone’ye aittir. GMedya’nın bu yaptırım nedeniyle herhangi bir ceza ödemesi durumunda GMedya, Abone’ye tüm ferileri ile birlikte rücu etme hakkına sahiptir.

3.6 Abone, hazırladığı İçerik’in tümüyle kendisine ait olduğunu, fikri ve sınai hak olarak üçüncü kişilerin haklarının haleldar olmadığını, üçüncü kişilerin herhangi bir hak talebiyle GMedya’ya müracaat etmeleri sorumluluğun kendisine ait olduğunu, şayet GMedya bir hak kaybına uğrar ise bu kaybın Abone tarafından kendisine yapılan ilk yazılı veya sözlü müracaatta yerine getireceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Abone’nin GMedya’ya ulaştırdığı haber niteliği taşıyan İçerik’in, mesai saatleri içerisinde gerekli düzenlemeler yapılıp yazılı-fotoğraflı haber metnine çevrilerek internet vasıtasıyla GMedya tarafından gazete, dergi, web sitesi, özel şirket, kurumlar ve haber ajanslarından oluşan veri tabanına (sadece satın alınan ve Site’de belirtilen ilgili paket kapsamında sunulan özellikler ile) servis edilecektir.

3.8 GMedya’nın haber içeriği hiç olmayan reklam, banner veya katalog çalışmalarının servis edilme taleplerini kabul etmeme hakkı saklıdır. Servis edilme talebini kabul etmediği ürünler hakkında GMedya, Abone’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.  Servis edilme talebi kabul edilmeyen İçerikl, Abone ile anlaşılan kullanım haklarından düşülmeyecektir.

3.9 GMedya; İçerik dağıtım sonucunda üçüncü taraf olan mecraların hatalarından ve yanlış yayınlarından sorumlu tutulamaz.

3.10 Üçüncü taraf olan ve İçerik’leri yayınlayan mecralar haber içeriklerini kendi yayın formatlarına göre düzenleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bundan dolay GMedya sorumlu tutulamaz.

3.11 Abone tarafından ay içerisinde kullanılmayan yazılı-fotoğraflı bülten servis hakları bir sonraki aya devretmez.

3.12 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Site amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Site’nin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın aboneliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

3.17 GMedya, dünya iletişim sistemlerinde ve uydu bağlantılarında meydana gelebilecek arızalar, yerel teknik veya kanunî kısıtlamalar ve ihtilâl, askerî darbe, isyan, ayaklanma, sabotaj, anarşik olaylar, deprem, sel, su baskını, toprak kayması, yangın vb. doğal afetler gibi, anlaşmaya konu İçerik servisini veya sunulan diğer servisleri engelleyecek mücbir sebeplerle hizmetin aksamasından sorumlu tutulamaz.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Abone tarafından satın alınan her servisin abonelik ücreti ve çalışma süresi aboneye ayrıca bildirilir.

4.3 Fatura bedeli için ödemeler GMedya’nın belirttiği banka hesap numaralarına yapılacaktır.

4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde nakden ve tamamen ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5 Abone’nin sözleşmede yazılı tarihte ödememesi halinde Abone temerrüde düşmüş sayılacaktır. Temerrüd faizi aylık %2 olarak uygulanacaktır.

4.6 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir.

5.2 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.2 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan servislerin erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.3 Kullanıcı, Şirket’e gönderdiği İçerikler ile Site kullanımından sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.

6.4 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.3 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle GMedya tarafından sunulan servisleri kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

7.4 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.